Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp quý 1/2019 so với cùng kỳ năm trước