Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 1/2013 so với cùng kỳ năm trước