Chuyên viên phát triển kênh Ngân hàng (Bancassurance)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển kênh Ngân hàng (Bancassurance) khu vực Hà Nội

A. Vị trí: Chuyên viên phát triển kênh Ngân hàng (Bancassurance)

B. Nơi làm việc: Ban Hợp tác và Phát triển kênh Ngân hàng và các tổ chức Tài chính, Trụ sở chính, tầng 6, số 4A Láng Hạ, Hà Nội.

C. Mô tả công việc Chuyên viên Bancassurance

I.Quản lý kênh ngân hàng
- Là đầu mối phát triển hợp tác với các ngân hàng được phân công trong việc phát triển và phân phối các sản phẩm BH của PTI
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh bancassurance theo mỗi ngân hàng phụ trách
- Tham gia nghiên cứu xây dựng và đề xuất mô hình, chính sách hợp tác. Soạn thảo các form mẫu hợp đồng để hợp tác với từng đối tác ngân hàng
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, tìm hiểu đối tác, phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng các sản phẩm bảo hiểm phân phối qua ngân hàng
- Tham mưu cho lãnh đạo ban định hướng phát triển hợp tác với ngân hàng phụ trách
- Thực hiện các công tác xúc tiến nhằm thúc đẩy doanh thu và định hướng kinh doanh qua từng ngân hàng 
- Phối hợp chéo với các chuyên quản đơn vị trong Ban để tìm hiểu và phân tích tình hình kinh doanh, truyền thông chương trình, chính sách tới các đơn vị kinh doanh
- Thực hiện các công tác đối soát, thanh toán hoa hồng đại lý
- Làm các báo cáo phân tích tình hình kinh doanh của từng ngân hàng theo định kỳ và theo yêu cầu sự vụ
- Lên ý tưởng và phối hợp với Ban KH&Marketing xây dựng công cụ bán hàng: brochure, tờ rơi, poster, sổ tay,v.v…
- Tìm hiểu tình hình cạnh tranh, phân tích lỗ lãi của từng sản phẩm, ngân hàng để đề xuất cơ chế kinh doanh
- Đào tạo sản phẩm/ dịch vụ hợp tác cho CBNV của ngân hàng
- Thực hiện các chương trình, chiến dịch bán hàng, thu hút khách hàng tại các ngân hàng được phân công
- Phối hợp với Ban CNTT nhằm xây dựng và quản lý bộ mã ngân hàng trong hệ thống phần mềm

II.Quản lý các Công ty thành viên
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh bancassurance cho mỗi đơn vị phụ trách chuyên quản
- Là đầu mối hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các đơn vị được phân công trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh kênh Bancassurance
- Phối hợp với các ban nghiệp vụ tiến hành đào tạo đơn vị các sản phẩm được phân phối qua kênh Bancassurance
- Làm các báo cáo phân tích tình hình kinh doanh của từng đơn vị theo định kỳ và theo yêu cầu sự vụ
- Phối hợp với các chuyên quản ngân hàng nhằm tìm hiểu và phân tích tình hình kinh doanh, truyền thông chương trình, sản phẩm, chính sách tới các đơn vị kinh doanh
- Thực hiện công tác báo có, đối soát với đơn vị
- Hỗ trợ đơn vị trong các sự vụ hàng ngày: tạo mã trong hệ thống, cơ chế kinh doanh, khai thác dịch vụ, bồi thường, mở điểm bán mới, v.v…

III.Các công việc khác: theo phân công của Giám đốc Ban

IV.Cấp báo cáo: Báo cáo trực tiếp Giám đốc Ban.

D.Yêu cầu công việc:
- Giới tính: ưu tiên Nam
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo hiểm, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế…
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 4 năm trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về Bancassurance tại Ngân hàng hoặc công ty Bảo hiểm
- Năng lực và kỹ năng:
  + Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình, đào tạo trước đám đông, và phát triển mối quan hệ
  + Khả năng đàm phán tốt
  + Có khả năng làm báo cáo và phân tích kinh doanh
- Chấpnhận đi công tác xa
- Trung thực, tự tin, đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình, sôi nổi, chủ động trong công việc, có tinh thần hợp tác và hỗ trợ cao đối với đối tác, đồng nghiệp