Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Bảo hiểm

Thông báo tuyển dụng

 

  1. Thông tin vị trí tuyển dụng

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Bảo hiểm

- Đơn vị công tác: Ban Trợ lý - Tổng hợp, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

- Số lượng tuyển dụng: 02

- Địa điểm làm việc: tầng 8, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

- Thời gian làm việc: từ 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ sáu (nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật)

  1. Mô tả công việc

- Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm thực tế trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và xu hướng trên thị trường bảo hiểm quốc tế.

- Nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm bảo hiểm mới và mô hình đang triển khai trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và phân tích cơ hội trong việc triển khai ứng dụng tại PTI, đặc biệt đối với mô hình kinh doanh theo hướng Công nghệ số.

- Nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm bảo hiểm và mô hình kinh doanh kèm theo đang được triển khai trên thị trường bảo hiểm quốc tế.

- Đầu mối tiếp nhận các đề xuất, nhu cầu từ các đơn vị trong toàn hệ thống về việc triển khai các sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, cải tiến sản phẩm hiện có, đánh giá, phân tích tính khả thi trong việc triển khai tại PTI.

- Phối hợp với Ban Nghiệp vụ để xây dựng bộ Quy tắc bảo hiểm; phối hợp với Ban Tái bảo hiểm để thu xếp tái (nếu cần thiết) cho sản phẩm mới.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thiện Mô hình kinh doanh và Quy trình khai thác cho sản phẩm mới.

- Đầu mối trình Ban TGĐ, HĐQT và Bộ tài chính phê duyệt sản phẩm mới.

- Phối hợp với Kênh/Đơn vị được giao khai thác để xây dựng phương án triển khai bán hàng.

- Đầu mối nhận báo cáo định kỳ sản phẩm mới (Doanh thu, bồi thường, hiệu quả) từ Kênh/Đơn vị được giao khai thác. Hỗ trợ tính toán phương án thay đổi/điều chỉnh sản phẩm (nếu cần thiết).

  1. Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin; Ưu tiên ứng viên có bằng MBA.

- Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Bảo hiểm (Nhân thọ hoặc Phi nhân thọ); ứng viên có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin là lợi thế.

- Kiến thức:

+ Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ, yêu thích công nghệ, trải nghiệm mới.

+ Có khả năng thuyết trình và xây dựng các tài liệu thuyết trình.

+ Tiếng Anh thông thạo (có thể thuyết trình, trao đổi và làm việc bằng tiếng Anh với các đối tác nước ngoài).

  1. Nộp hồ sơ

- Đầu mối liên hệ: Mr. Thao, 0977.680.906, email: tuyendung@pti.com.vn

- Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021