Tuyển dụng Trưởng phòng Cao cấp Vận hành Hạ tầng Công nghệ Thông tin

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
Trưởng phòng cao cấp vận hành hạ tầng công nghệ thông tin là người có thẩm quyền và thực thi chiến lược, tiêu chuẩn về hạ tầng tổng thể Công nghệ thông tin. Là người chịu trách nhiệm xây dựng về các chính sách, tiêu chuẩn, thủ tục và hướng dẫn để đảm bảo kiến trúc, giải pháp và công nghệ của hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của tổ chức 

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
1. Xây dựng chiến lược/ thiết kế hạ tầng công nghệ thông tin
- Xây dựng tầm nhìn, chiến lược về hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với định hướng, chiến lược của công ty
- Xây dựng lộ trình nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với bài toán phát triển công nghệ, chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ
- Tư vấn/ triển khai thiết kế hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, bảo mật, tích hợp các hệ thống tự động hóa, đáp ứng được nhu cầu mở rộng của hệ thống
- Truyền thông/ chia sẻ về tư duy thiết kế, mô hình kiến trúc hạ tầng công nghệ cho đội ngũ quản lý công nghệ
- Xây dựng các thông số tiêu chuẩn của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
2. Quản lý việc triển khai cơ sở và tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin
- Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm triển khai hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
- Định kỳ rà soát, đánh giá về hạ tầng công nghệ nhằm tránh các rủi ro về an toàn thông tin
- Giám sát, triển khai việc xây dựng các hệ thống dự phòng nhằm giảm thiểu các rủi ro về an toàn thông tin, sự cố bất khả kháng
- Thường xuyên đánh giá hiệu suất của hạ tầng CNTT theo các tiêu chuẩn, quy định
- Đảm bảo các kiến trúc, giải pháp và công nghệ hạ tầng CNTT phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức
- Nghiên cứu/ đề xuất các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao tính bảo mật, khả năng vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chi phí
- Rà soát, đánh giá, tối ưu về hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống
3. Thiết lập và giám sát các tiêu chuẩn vận hành, quản trị
- Xây dựng, thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) cho bộ phận
- Xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, thủ tục và hướng dẫn quản trị dựa trên chiến lược kinh doanh
- Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn hạ tầng CNTT, chính sách, quy trình quản trị rủi ro hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý của ngành, cơ quan nhà nước
4. Quản lý đối tác, nhà cung cấp
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ đối tác với các nhà cung cấp, công ty cung cấp dịch vụ
- Tư vấn, cung cấp thông tin để bộ phận phụ trách tham gia đàm phán với đối tác
- Giám sát hiệu quả dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp
5. Quản lý đội ngũ
- Đánh giá/ xem xét các chiến lược, chính sách và mục tiêu hoạt động của các bộ phận, dự án triển khai.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự của bộ phận. Bao gồm việc: tuyển dụng, điều phối nguồn lực, xây dựng lộ trình đào tạo, lập kế hoạch kế nhiệm, kế hoạch  đánh giá chung về nhân sự (vị trí công việc, chức vụ, thu nhập...), chất lượng, tiến độ công việc

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, điện thử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Lãnh đạo/ Quản lý bộ phận Hạ tầng Công nghệ thông tin ở các tổ chức ngân hàng/ tài chính/ chứng khoán/ các doanh nghiệp cung cấp/ cho thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin
- Có kiến thức/ kinh nghiệm chuyên sâu trong việc thiết kế, xây dựng, vận hành, quản trị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
- Có kiến thức chuyên sâu về Network, Cloud Computing, Virtualization, Storage và các công nghệ hạ tầng khác 
- Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế về Infrastructure: CCIE, MCSE, VCP, AWS…
- Có khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ hướng tới kết quả chung.
- Có khả năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.
- Có tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
- Có khả năng thích ứng với sự cải tiến, chuyển đổi của tổ chức.
- Có khả năng làm việc, giao tiếp bằng tiếng anh đối với các đối tác nước ngoài.

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
- Không gian làm việc mở và trang thiết bị hiện đại
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện và sôi nổi
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân

V. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Email gửi CV ứng tuyển: hien.nguyenthu10@vndirect.com.vn
2. Thời hạn ứng tuyển: 31/08/2024