Tuyển dụng Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA) Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA)
2. Số lượng tuyển dụng: 02 người.
3. Nơi làm việc:
- Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Tầng 8, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
4. Mô tả công việc:
- Học cấu hình form biểu mẫu và luồng quy trình.
- Làm việc với các phòng ban tiếp nhận quy trình, phân tích đưa ra quy trình chi tiết và file thiết kế chi tiết.
- Kiểm thử quy trình đã đưa lên phần mềm cùng phòng ban bộ phận chủ quản của quy trình được số hóa.
- Trình phê duyệt đưa quy trình số hóa vào vận hành chính thức sau khi kiểm thử.
- Gửi email thông báo ban hành sử dụng chính thức quy trình trên phần mềm đến phòng ban/bộ phận hoặc toàn Tổng công ty (Tùy theo phạm vi áp dụng của quy trình đăng ký số hóa).
- Phối hợp với các Ban/Đơn vị rà soát, sửa đổi các quy trình đã xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông…
- Về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về lập trình các ngôn ngữ HTML, Java, Java Script, 
- Về kỹ năng mềm:
+ Có tư duy logic, phân tích tốt; chăm chỉ, cầu tiến.
+ Có kỹ năng giao tiếp tốt và kết nối được nguồn nhân lực phù hợp
+ Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên..

6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
7. Thời hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Điện thoại liên hệ: 024.3772 4466 (số máy lẻ 111), di động 0392.527.918