Tuyển Dụng Giám Đốc Điều Hành Khối Sản Phẩm Kĩ Thuật Hàng Hải

I. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
1. Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực sản phẩm/nghiệp vụ được giao phụ trách
2. Chủ trì phát triển kinh doanh sản phẩm:
- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm
- Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh sản phẩm
3. Chủ trì tổ chức quản lý sản phẩm, nghiệp vụ 
- Xây dựng, điều chỉnh chính sách, điều kiện, điều khoản, tỷ lệ phí bảo hiểm
- Tổ chức quản lý nghiệp vụ, vận hành phê duyệt nghiệp vụ
4. Tổ chức hoạt động quản trị rủi ro nghiệp vụ:
- Phân tích, đánh giá rủi ro, thiết lập chính sách định giá sản phẩm
- Xây dựng và tổ chức các hoạt động quản lý rủi ro nghiệp vụ
5. Tham gia xây dựng nền tảng ứng dụng CNTT trong kinh doanh, quản lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu của nghiệp vụ 
6. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự Kinh doanh, quản lý nghiệp vụ, Giám định bồi thường nghiệp vụ
7. Giám sát, đánh giá hiệu quả kinh doanh sản phẩm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

II. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học khoa Bảo hiểm hoặc các chuyên ngành liên quan
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ, trong đó 10 năm làm quản lý.
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng: 
- Có khả năng xây dựng, tổ chức đội ngũ kinh doanh, quản lý nghiệp vụ, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản kỹ thuật/Hàng hải
- Am hiểu kinh doanh Kiến thức chuyên môn về giám định, bồi thường bảo hiểm Tài sản kỹ thuật/Hàng hải
- Kiến thức về các sản phẩm bảo hiểm Tài sản kỹ thuật/Hàng hải
- Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật/Hàng hải
4. Năng lực cốt lõi
- Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức

III. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân.

IV. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Thời hạn ứng tuyển: 30/07/2024
2. Thông tin liên hệ: thanh.dinhphuong2@ipam.vn