TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản trị rủi ro nghiệp vụ bảo hiểm
2. Nơi làm việc:
- Đơn vị: Trụ sở chính, Tổng công ty CP BH Bưu điện - Tầng 8, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
3. Mô tả công việc:
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các công cụ quản lý rủi ro, đề xuất triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện chính sách, quy trình, quy định liên quan đến quản trị rủi ro.
- Xây dựng, kiểm thử, triển khai các mô hình nhận diện, đo lường và phân tích rủi ro bảo hiểm, nhận diện rủi ro sớm và xây dựng hệ thống báo cáo.
- Phân tích, đánh giá và đưa ra các kiến nghị/giải pháp điều chỉnh ngưỡng rủi ro;
- Tổng hợp lập báo cáo liên quan công tác quản lý rủi ro, đề xuất các giải pháp hạn chế ngăn ngừa rủi ro.
- Phối hợp với các bên liên quan để thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ, công tác quản lý, điều hành chung của công ty tuân thủ pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo bộ phận.
4. Yêu cầu:
- Yêu cầu chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên nhành khối Kinh tế - Bảo hiểm (hoặc Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán… ). Ưu tiên những người có thêm các chứng chỉ quốc tế về bảo hiểm (ANZIIF, CII, IIC,...) hoặc chứng chỉ về quản trị rủi ro (IRM, RMIA...)
- Hiểu biết về quản trị rủi ro và các quy định của pháp luật liên quan đến Quản trị rủi ro.
- Hiểu biết về nghiệp vụ luật kinh doanh bảo hiểm và các luật liên quan, nghiệp vụ bảo hiểm, hệ thống vận hành bảo hiểm...
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
- Công nghệ thông tin: thành thạo sử dụng phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm, word, excel, powerpoint.
- Kỹ năng khác: Có tính độc lập cao về chuyên môn. Dám chịu trách nhiệm. Có kỹ năng phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công việc.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng. Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các phòng/ban nghiệp vụ bảo hiểm/tái bảo hiểm.
5. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
- Cơ hội được thăng tiến, luân chuyển công việc phù hợp với năng lực, sở trường
- Cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, xã hội của Tổng công ty.
6. Hồ sơ yêu cầu:
Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu Điện được đăng tải tại Website: www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).
Tiêu đề file và email theo cấu trúc: Ten vi tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ:Nhan vien kinh doanh_Nguyen Van A_20/04/2019)
Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ sau:
- Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi làm việc có giá trị trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng);
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, sổ BHXH…).
7. Thời hạn nộp hồ sơ: 20/08/2022, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Phạm Anh Thư - Chuyên viên, Ban Tổ chức - Nhân sự - Đào tạo 
- SĐT: 0915.060.767 (Ext: 8111)