Tuyển dụng Chuyên gia Đánh giá rủi ro nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên gia Đánh giá rủi ro nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật 

2. Nơi làm việc:
- Khối Kinh doanh Bảo hiểm Thương mại-Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện: Số 95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn khi được yêu cầu
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro (tiếng Việt, tiếng Anh) theo yêu cầu của nhà Tái bảo hiểm đối với các dịch vụ cần thu xếp Tái Bảo Hiểm tạm thời
- Trực tiếp đánh giá rủi ro các dịch vụ thuộc khách hàng SAM (Serviceable Addressable Market)   
- Đưa ra các khuyến cáo cần thiết đối với khách hàng để đề phòng hạn chế tổn thất
- Tổ chức nguồn lực chuyên viên đánh giá rủi ro có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đào tạo đánh giá rủi ro trên toàn hệ thống
- Các công việc khác do lãnh đạo giao phó

4. Yêu cầu:
- Yêu cầu chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật: Bách khoa, Xây dựng, Giao thông vận tải,...  
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương 
- Có kinh nghiệm về đánh giá rủi ro, giám định bồi thường nghiệp vụ Tài sản Kỹ thuật
- Hiểu biết về các sản phẩm về nghiệp vụ Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật 

5. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
- Cơ hội được thăng tiến, luân chuyển công việc phù hợp với năng lực, sở trường
- Cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, xã hội của Tổng công ty.

6. Hồ sơ yêu cầu:
Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu Điện được đăng tải tại Website: www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).
Tiêu đề file và email theo cấu trúc: Ten vi tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ:Nhan vien kinh doanh_Nguyen Van A_20/04/2019)
Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ sau:
- Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi làm việc có giá trị trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng);
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, sổ BHXH…).

7. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/11/2022

8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn

9. Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Ms.Thư  - Chuyên viên bộ phận Phát triển nhân sự
- SĐT: 0915.060.767 (Ext: 8111)