PTI công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 14/03/2024.
Chi tiết nội dung xem TẠI ĐÂY
Trân trọng!