Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khu vực phía Nam

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của PTI tại khu vực miền Nam.

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh khu vực: Thúc đẩy việc phát triển và thực thi chiến lược kinh doanh cho khu vực phía Nam, bao gồm xác định mục tiêu, hiệu quả, tối ưu hóa mạng lưới phân phối.
Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh: Dẫn dắt và quản lý đội ngũ nhân sự kinh doanh tại khu vực miền Nam, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự để đảm bảo đội ngũ có kỹ năng và năng lực để thực hiện chiến lược kinh doanh của PTI.
Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác trên địa bàn: Phát triển và duy trì mạng lưới đối tác tin cậy tại phía Nam, bao gồm các đại lý, kênh phân phối và các sở, ban ngành, để mở rộng phạm vi kinh doanh và tăng cường quan hệ khách hàng.
Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động: Đánh giá và đề xuất tối ưu hóa hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại phía Nam, bao gồm chính sách kinh doanh, quy trình hoạt động, chiến lược sản phẩm và giá cả, để đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận.
Quản trị rủi ro và tuân thủ: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và chuẩn mực của PTI, đồng thời quản lý và giảm thiểu các rủi ro kinh doanh tại khu vực phía Nam.
- Đầu mối kết nối giữa Hội sở và các đơn vị, bộ phận tại địa bàn phía Nam: Tương tác chặt chẽ với các bộ phận tại Hội sở và các lãnh đạo đơn vị, để đảm bảo sự đồng thuận và hỗ trợ kịp thời trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh trên địa bàn.
Báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động: Liên tục đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và báo cáo cho Ban điều hành về tình hình kinh doanh tại khu vực phía Nam, đề xuất các biện pháp cải thiện và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
- Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bảo hiểm.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học, chuyên ngành liên quan.
- Kiến thức về ngành bảo hiểm: Hiểu biết sâu sắc về ngành bảo hiểm, bao gồm quy trình, sản phẩm và xu hướng thị trường.
- Kiến thức về pháp luật và quy định: Hiểu biết về các quy định pháp luật và quy định liên quan đến ngành bảo hiểm để đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho tổ chức.
- Kỹ năng lãnh đạo: Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, dẫn dắt và tạo động lực cho đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự phát triển của nhân viên.
- Kỹ năng quản lý nguồn lực: Có khả năng quản lý hiệu quả các nguồn lực như nhân lực, tài chính và thời gian.
- Kỹ năng phân tích, ra quyết định: Có khả năng phân tích dữ liệu và thông tin để đưa ra quyết định hiệu quả, tận dụng dữ liệu để cải thiện quy trình và hiệu suất kinh doanh.
- Kỹ năng tư duy chiến lược: Có khả năng tư duy chiến lược để định hình và triển khai các kế hoạch chiến lược dài hạn cho khu vực phía Nam, linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết.
- Sáng tạo và đổi mới: Khả năng đề xuất các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu suất kinh doanh và các sản phẩm/dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Kỹ năng Quản lý rủi ro: Có khả năng đánh giá và quản lý các rủi ro kinh doanh, đảm bảo bền vững và ổn định cho tổ chức.


IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân. 


V. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Email gửi CV ứng tuyển: quan.nguyen2@ipam.vn
2. Thời hạn ứng tuyển: 30/06/2024