Thông báo mất ấn chỉ PTI Thừa Thiên Huế ngày 24/07/2017

Xem chi tiết tại file đính kèm