PTI Hồ Chí Minh thông báo thay đổi địa điểm

Ngày 12 tháng 04 năm 2024, Phó cục trưởng Bộ Tài chính ký công văn số 3853/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Tổng công ty ) thay đổi địa điểm, cụ thể như sau:

Địa điểm cũ: Tầng 11, 285 Cách mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm mới: Tầng 5, 90 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết công văn Tại Đây