Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều giúp con người phòng ngừa trước những rủi ro trong cuộc sống nhưng lại mang những ý nghĩa riêng biệt.

Các sản phẩm bảo hiểm thương mại hiện nay được chia thành hai nhánh chính là bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Trước khi quyết định tham gia bảo hiểm, bạn cần nắm được sự khác nhau giữa hai loại hình này.

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế với quyền lợi và điều khoản rõ ràng nhằm mục đích bảo vệ con người trước các rủi ro liên quan sức khỏe, thân thể, tính mạng.

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại bảo hiểm về con người, trách nhiệm dân sự, tài sản hàng hóa và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, bảo hiểm phi nhân thọ gồm các loại nghiệp vụ chính như bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, ....

Điểm giống nhau cơ bản của 2 sản phẩm này đều là bảo hiểm tự nguyện, giảm gánh nặng tài chính của người tham gia khi xảy ra các rủi ro khó lường. Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đều có đối tượng được bảo hiểm, người thụ hưởng, phạm vi bảo vệ, ... được quy định rõ ràng trên hợp đồng.

Tuy nhiên, hai sản phẩm này có những khác biệt như sau.

Nội dung

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Mục đích

Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ liên quan sức khỏe, thân thể, tính mạng con người.

Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

Tính tích lũy

Có. Khi đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ được nhận lại phần tích lũy, gồm một phần phí đóng hàng năm và lãi suất/ lãi chia cùng các khoản thưởng (nếu có).

Không. Phí đóng không hoàn lại khi hợp đồng kết thúc.

Thời hạn hợp đồng

Từ 10 - 20 năm hoặc trọn đời.

Từ 1 - 2 năm hoặc ngắn hơn.

Thời gian đóng phí

Định kỳ đóng phí là tháng, quý, nửa tháng hoặc một năm

Đóng một lần duy nhất sau khi ký hợp đồng. Nếu được tái tục cho các năm sau đó thì tiếp tục đóng phí.

Các yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm

- Tuổi tác (tuổi càng cao thì mức phí đóng càng cao).

- Tình trạng sức khỏe (tham gia lúc còn khỏe mạnh phí bảo hiểm sẽ rẻ hơn).

- Nghề nghiệp (ngành nghề có mức độ rủi ro cao thì mức phí cao hơn những ngành nghề khác).

- Xác suất rủi ro

- Số tiền bảo hiểm

- Chế độ bảo hiểm.

Người thụ hưởng

Người mua bảo hiểm hoặc bất kỳ ai được đề cập trong hợp đồng.

Là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của sự cố.

Người tham gia được chi trả quyền lợi khi

Sự kiện rủi ro xảy ra hoặc khi đáo hạn hợp đồng.

Chỉ chi trả chi có rủi ro xảy ra.

Trên thực tế, cả 2 loại bảo hiểm đều mang ý nghĩa bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người tham gia bằng các hình thức khác nhau. Mỗi sản phẩm bảo hiểm đều có những trường hợp được hưởng bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm, do vậy, người tham gia cần hiểu rõ những trường hợp này khi đọc các điều khoản trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, tùy theo mục đích, nhu cầu cũng như khả năng tài chính mà bạn có thể lựa chọn bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ để phù hợp với bản thân.

(theo vnexpress.net)