Đổi nhà cung cấp bảo hiểm ôtô gặp khó khăn gì?

Khách hàng có thể sở hữu chính sách bảo hiểm mới giá rẻ, nhiều quyền lợi hơn nhưng cũng có thể mất một số khoản chiết khấu dành cho khách hàng thân thiết ở công ty cũ.

Bảo hiểm xe hơi là một trong những khoản chi phí bắt buộc đối với các chủ xe. Hầu hết tất cả hợp đồng bảo hiểm xe được bán cùng lúc mua xe, trong đó, rất ít chủ hợp đồng thay đổi nhà cung cấp bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu bạn đang xem xét việc đổi mới chính sách, tốt hơn hết nên nghiên cứu những lựa chọn thay thế.

Khách hàng nên tìm kiếm và chọn mua một chính sách thay thế, cung cấp mức bảo hiểm và quyền lợi tốt hơn. Nếu khách hàng không hài lòng với nhà cung cấp hiện tại do nhiều hạn chế, dịch vụ chăm sóc kém, nên thay đổi nhà cung cấp bảo hiểm. Đầu điên, cần thay đổi nhà cung cấp, sau đó đến mức phí bảo hiểm.

Khi thay đổi, người mua có thể nhận được một chính sách mới cung cấp nhiều quyền lợi và phạm vi bảo hiểm hơn. Họ cũng có thể tìm thấy một chính sách tương đương với chính sách hiện tại nhưng với giá rẻ hơn, mức bảo hiểm cao hơn.

Vì không mất phí hủy hợp đồng, khách hàng sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi thay đổi nhà cung cấp. Nếu bạn hủy hợp đồng bảo hiểm xe giữa thời hạn, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ trả lại phí bảo hiểm khách hàng đã trả dựa trên phần trăm. Tuy nhiên, khách hàng phải thông báo cho nhà cung cấp hiện tại trước khoảng 30 ngày về việc hủy bỏ.

Bên cạnh đó, việc thay đổi nhà cung cấp bảo hiểm cũng có thể khiến bạn mất một số khoản chiết khấu dành cho khách hàng thân thiết. Các khoản chiết khấu này được công ty bảo hiểm cung cấp cho những khách hàng gia hạn chính sách của họ mỗi năm, mặc dù các mức độ chiết khấu thường khác nhau.

Khi thay đổi nhà cung cấp, khách hàng cũng mất chính sách hoặc mức chiết khấu đi kèm trước đây được công ty bảo hiểm cung cấp đối với chiếc xe. Bất kỳ khoảng chênh lệch nào giữa mức phí bảo hiểm của hợp đồng mới và hợp đồng cũ đều có thể khiến khách hàng gặp nguy hiểm về tài chính.

(Theo CNBC)