Ông Kim Kang Wook

Ông Kim Kang Wook

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị PTI

Ông Kim, Kang Wook tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Đại học Kookmin, Hàn Quốc. Hiện ông đang giữ chức phó chủ tịch HĐQT PTI.

In Trang