Những điểm loại trừ khi tham gia bảo hiểm xe cơ giới

Xe chở hàng trái phép, lái xe khi uống rượu bia, tham gia đua xe trái phép hoặc tổn thất ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhiều điểm khác nữa là những điểm loại trừ chung mà khách hàng nên biết khi tham gia bảo hiểm xe cơ giới.

Trong bộ Quy tắc Bảo hiểm Tự nguyện Xe cơ giới do PTI ban hành ngày 18/03/2015 có quy định rõ ràng những điểm loại chung áp dụng cho xe cơ giới (những phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - trừ xe mô tô, xe máy – và xe máy chuyên dụng). Theo đó, có 10 điểm trường hợp mà PTI không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:
     1. Hành động cố ý gây thiệt hại của Chủ xe cơ giới, Lái xe hoặc của người bị thiệt hại hoặc người có quyền lợi liên quan đến sở hữu và khai thác sử dụng xe.
     2. Tại thời điểm xe tham gia giao thông xảy ra tổn thất, xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
     Điểm loại trừ này không áp dụng đối với xe trong thời gian thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu tiên tại Việt Nam.
     3. Lái xe không có Giấy phép lái xe/Giấy phép điều khiển xe hoặc Giấy phép lái xe/Giấy phép điều khiển xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp Lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe/Giấy phép điều khiển xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe (Áp dụng khi xe tham gia giao thông có người điều khiển).
     4. Lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác bị cấm theo quy định của pháp luật.
     5. Xe đi đêm không có thiết bị chiếu sáng theo quy định; xe đi vào đường cấm, khu vực cấm; rẽ, quay đầu tại nơi bị cấm; đi ngược chiều của đường một chiều; vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
     6. Xe sử dụng để đua (hợp pháp hoặc bất hợp pháp), xe được bảo hiểm dùng để kéo xe khác không tuân thủ quy định của pháp luật, xe chạy thử sau khi sửa chữa (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản).
     7. Xe chở hàng trái phép theo quy định của pháp luật.
     8. Tổn thất xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản).
     9. Thiệt hại xảy ra trong những trường hợp: Chiến tranh, khủng bố; các hành động phá hoại: đập phá trong các cuộc biểu tình, bạo động, gây rối trật tự công cộng (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản); bom mìn hoặc các thiết bị gây nổ.
     10. Xe chở quá tải, quá số lượng người quy định 50% trở lên theo Giấy chứng nhận kiểm định.
     Các điểm loại trừ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 không áp dụng đối với bảo hiểm tai nạn Phụ xe và Người ngồi trên xe.

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI