Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P6

Câu 16: Vay vốn qua ngân hàng và muốn bảo hiểm theo đúng thời hạn của khoản vay thì bảo hiểm PTI hỗ trợ như thế nào?

Trả lời:

Bảo hiểm PTI có biểu phí áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu tham gia ngắn hạn, nếu tham gia dài hạn cũng áp dụng khung phí ưu đãi, cụ thể:

· Xe tham gia bảo hiểm ngắn hạn:

Thời gian tham gia bảo hiểm

Tỷ lệ so với phí bảo hiểm cả năm

Dưới 3 tháng

30 %

Từ 3 tháng đến 6 tháng

60%

Từ 6 tháng đến 9 tháng

90%

Từ trên 9 tháng đến 12 tháng

100%

 

Xe tham gia bảo hiểm dài hạn:

Thời gian tham gia bảo hiểm

Mức phí áp dụng (% phí bảo hiểm năm)

Trên 12 đến 15 tháng

124%

Trên 15 đến 18 tháng

144%

Trên 18 đến 21 tháng

164%

Trên 21 đến 24 tháng

180%

Trên 24 đến 30 tháng

220%

Trên 30 đến 36 tháng

260%

Trên 36 đến 48 tháng

320%

Trên 48 đến 60 tháng

420% 

Câu 17: Quy định về bảo hiểm mất cắp bộ phận ( BS04/PTI-XCG)?

Trả lời:

Mở rộng thêm phạm vi bảo hiểm này tại thời điểm tham gia bảo hiểm vật chất xe tại bảo hiểm PTI, chủ xe được bồi thường tổn thất cho những bộ phận bị mất cắp theo điều kiện sau:

· Số lần mất trộm/cắp không quá 2 lần/năm bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 1 năm;

· Chủ xe tự chịu 20% giá trị tổn thất và tối thiểu 2.000.000 VNĐ/vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, tuỳ chọn điều kiện nào lớn hơn, theo thỏa thuận tại điều khoản này.Câu 18: Khi xảy ra tổn thất, xe của khách hàng có được thay thế phụ tùng mới không?

Trả lời:

· Khi xe bị tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, nếu Chủ xe có tham gia điều kiện bổ sung BS 02 khi tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì PTI sẽ không thực hiện khấu hao với vật tư, phụ tùng thay thế.;

· Điều kiện áp dụng: Xe có bảo hiểm vật chất xe ôtô tại bảo hiểm PTI.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI