Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P5

Câu 13. Khi nào thì khách hàng được bồi thường tổn thất toàn bộ

Trả lời:

· Bảo hiểm PTI bồi thường tổn thất toàn bộ trong trường hợp xe bị thiệt hại trên 75% giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất

· Xe bị mất trộm, mất cướp khi có kết luận của cơ quan công an đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án hình sự hoặc bản án có hiệu lực của Toà án liên quan đến mất trộm, mất cướp của chính chiếc xe đó.

Câu 14: Sau khi sữa chữa, thay thế xe bị tổn thất có thể lấy lại các bộ phận đã được thay thế hay không?

Trả lời:

Khi bảo hiểm PTI đã bồi thường tổn thất bộ phận hoặc toàn bộ xe thì bộ phận hư hỏng hoặc toàn bộ xe đó thuộc quyền sở hữu của bảo hiểm PTI

+ Trường hợp bồi thường bộ phận bảo hiểm PTI sẽ thu hồi bộ phận hư hỏng đã được trả tiền bồi thường để phục vụ công tác quản lý rủi ro.

+ Trường hợp bồi thường tổn thất toàn bộ, sau khi bảo hiểm PTI đã bồi thường toàn bộ xe thì toàn bộ giá trị thu hồi chiếc xe bị tổn thất thuộc sở hữu của bảo hiểm PTI. Nếu khách hàng có nhu cầu nhận lại chiếc xe bị tổn thất toàn bộ, bảo hiểm PTI sẽ thỏa thuận với khách hàng trên cơ sở số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ trừ đi giá trị thanh lý ước tính của chiếc xe bị tổn thất theo định giá của bảo hiểm PTI

+ Đối với trường hợp bồi thường xe bị mất trộm, mất cướp sau đó tìm được xe thì bảo hiểm PTI có quyền sở hữu chiếc xe đó.

Câu 15: Thuỷ kích là gì? Trong trường hợp nào khách hàng được bồi thường thuỷ kích?

Trả lời :

· Thủy kích ( Tổn thất về động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước) là hiện tượng xe bị nước tràn vào đường hút gió của động cơ, làm xe chết máy đột ngột. Trong trường hợp này, nếu người lái xe khởi động lại máy, nước sẽ bị hút sâu vào động cơ dẫn đến hỏng máy. Hậu quả của thủy kích thường rất nặng nề do hư hỏng nằm ở động cơ - trái tim của xe. Chi phí sửa chữa trong trường hợp bị thủy kích thường rất lớn, từ vài chục triệu đồng khi chỉ phải thay tay biên đến vài trăm triệu đồng hoặc phải thay cả cụm động cơ mới và toàn bộ hệ thống điện.

· Khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe của bảo hiểm PTI bao gồm điều khoản bổ sung thủy kích (BS06/PTI-XCG), bảo hiểm PTI sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của xe trong trường hợp trên. Tuy nhiên khách hàng tự chịu 20% chi phí khắc phục tổn thất và tối thiểu 3.000.000 VND/vụ theo thỏa thuận tại điều khoản này.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI