Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P4

Câu 10: Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự có được nợ phí hoặc chuyển khoản sau không?
Trả lời:
 Việc thanh toán phí bảo hiểm hoặc cam kết thanh toán phí bảo hiểm được thực hiện như sau:
a) Trường hợp phí bảo hiểm dưới 50 triệu đồng: Chủ xe cơ giới thanh toán 01 lần tại thời Điểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
b) Trường hợp phí bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán 01 lần, thời hạn thanh toán không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
c) Trường hợp phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên: Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm việc thanh toán phí bảo hiểm như sau:
- Lần 1: Thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Lần 2: Thanh toán 50% phí bảo hiểm còn lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
d) Việc thanh toán phí bảo hiểm phải được xác nhận bằng một trong các hình thức sau:
Biên lai thu phí bảo hiểm;
Hóa đơn thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm;
Xác nhận thanh toán phí bảo hiểm của chủ xe cơ giới trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (đối với trường hợp chủ xe cơ giới đã thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ);
Các hình thức chứng từ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Câu 11: Bảo hiểm vật chất ô tô là gì? Khách hàng có quyền lợi gì khi tham gia loại hình bảo hiểm này?

Trả lời :

Bảo hiểm vật chất xe là loại hình bảo hiểm tự nguyện. Chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe nhằm mục đích được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho những thiệt hại vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm cho chiếc xe của mình.

Quyền lợi bảo hiểm chính:

Bảo hiểm PTI chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe cơ giới những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:

ü Đâm, va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, các vật thể khác từ bên ngoài tác động vào xe cơ giới.

ü Hỏa hoạn, cháy, nổ.

ü Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên như: bão, sóng thần, gió lốc, mưa đá, lụt, triều cường; động đất, sụt lở đất; sét đánh.

ü Mất toàn bộ xe do trộm, cướp.

Câu 12: Bảo hiểm PTI định giá xe trên cơ sở nào?

Trả lời :

· Đối với xe mới: Giá trị xe được xác định dựa trên giá hóa đơn của hãng, giá CIF, bảng giá công bố của các hãng, giá trên thị trường hoặc dựa trên bảng giá thuộc cơ sở dữ liệu của bảo hiểm PTI;

· Đối với xe cũ: Giá mua bán chiếc xe đó trên thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

· Thời gian sử dụng xe là thời gian tính từ tháng đăng ký lần đầu tại Việt Nam đến tháng giao kết tham gia hợp đồng bảo hiểm. Đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng ở nước ngoài, thì thời gian sử dụng tính từ tháng một của năm sản xuất đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI