Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P2

Câu 4: Khách hàng chưa làm thủ tục sang tên khi mua xe cũ, liệu khách hàng có thể tham gia bảo hiểm được không ?
Trả lời:

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền tài sản. Như vậy khách hàng có thể tham gia bảo hiểm nhưng phải đảm bảo chứng minh được các quyền trên bằng hợp đồng mua bán, cho tặng tài sản … trước khi làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Khuyến cáo: Chủ xe cần phải làm thủ tục sang tên đổi chủ ngay.

 

Câu 5: Chủ xe cơ giới phải làm gì xảy ra tổn thất xảy ra?

Trả lời:

· Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), khách hàng phải gửi cho bảo hiểm PTI thông báo tai nạn bằng văn bản ( theo mẫu của PTI cung cấp)

· Trường hợp xe bị mất trộm/ mất cướp toàn bộ thì khách hàng phải báo ngay cho cơ qua Công an/ chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hiện phải thông báo bằng văn bản cho PTICâu 6: Sau bao nhiêu lâu Tôi sẽ được nhận tiền bồi thường bảo hiểm?

Trả lời:

Bảo hiểm PTI sẽ trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ; không quá 30 ngày làm việc trong trường hợp bảo hiểm PTI phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Trường hợp PTI không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sau 90 ngày kể từ khi bảo hiểm PTI có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa có kết quả thì bảo hiểm PTI sẽ chủ động tiến hành xác minh, xem xét giải quyết bồi thường trên cơ sở tài liệu, chứng từ thu thập được.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI