Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P1

Câu 1: Thủ tục mua bảo hiểm ô tô cần những gì?

Trả lời:

· Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ xe:

Ø Trường hợp xe đang sử dụng: cung cấp đăng ký, đăng kiểm

Ø Trường hợp xe mới 100%: cung cấp hóa đơn mua xe/hợp đồng mua xe/Giấy chứng nhận nhập khẩu/ Giấy chứng nhận xuất xưởng.

· Lưu ý:

Cán bộ khai thác/đại lý phải kiểm tra trực tiếp xe đối chiếu với thông tin ở giấy tờ khách hàng cung cấp và ghi nhận lại bằng ảnh chụp gồm: 4 ảnh chụp từ 4 góc của xe và 01 ảnh chụp tem đăng kiểm/số khung/số máy.

 

Câu 2: Xe ô tô đã cũ, lâu năm có được tham gia bảo hiểm không?

Trả lời:

· Hoàn toàn được, bảo hiểm PTI nhận bảo hiểm cho các loại xe ô tô có năm sử dụng đến 15 năm;

· Theo đó mức phí tham gia bảo hiểm sẽ tương ứng với thời gian đã sử dụng của xe theo năm tham khảo biểu phí hiện hành của bảo hiểm PTI.

          Câu 3: Bảo hiểm PTI sẽ cung cấp cho khách hàng những loại giấy tờ gì khi thỏa thuận xong việc tham gia bảo     hiểm?
             Trả lời :

· Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm vật lý;

· Hợp đồng bảo hiểm (nếu khách hàng yêu cầu);

· Hóa đơn điện tử;

· Xác nhận chuyển quyền thụ hưởng (nếu khách hàng yêu cầu).

· Lưu ý: tư vấn khách hàng luôn mang theo GCNBH bắt buộc TNDS để không bị xử phạt theo nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI