Những câu hỏi liên quan đến bảo hiểm bệnh hiểm nghèo – P1

Câu hỏi 1: Đối tượng tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

PTI trả lời:

 • Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú trong lãnh thổ Việt Nam;
 • Không bị bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo, tâm thần hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên;
 • Từ 01 đến 60 tuổi.Mở rộng đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ năm 60 tuổi;
 • Hoàn thành việc kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm

Câu hỏi 2: Danh sách bệnh hiểm nghèo mà PTI nhận bảo hiểm

PTI trả lời:

Có 6 bệnh PTI nhận bảo hiểm theo thứ tự

 • Nhồi máu cơ tim lần đầu;
 • Đột quỵ;
 • Ung thư;
 • Suy thận
 • Cấu ghép nội tạng
 • Liệt vĩnh viễn các chi
 

      Câu hỏi 3: Khách hàng sẽ được PTI bồi thường trong trường hợp, điều kiện nào?

      PTI trả lời:

       Trong trường hợp người được bảo hiểm mắc phải bệnh hiểm nghèo trong thời hạn bảo hiểm và không vi phạm các quy định, điều kiện, điều khoản trong quy tắc bảo hiểm, PTI sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được nêu với điều kiện:

 • Bệnh hiểm nghèo xuất hiện lần đầu đối với ngươi được bảo hiểm theo chẩn đoán xác định của bác sỹ;
 • Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày kết luận của bác sỹ.
 

Câu hỏi 4: Sau khi nhận tiền bồi thường, người tham gia bảo hiểm có được PTI tiếp tục bảo hiểm hay không?

PTI trả lời:

Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc sau khi Người được bảo hiểm nhận được số tiền bồi thường và không tái tục cho những năm sau.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI