Giấy tờ cần mang theo khi tham gia giao thông

Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải mang theo các loại giấy tờ sau:

            - Giấy đăng ký xe

            - Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới

            - Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

            - Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thường gọi là bảo hiểm xe máy).

Nếu không có hoặc không mang theo một trong các loại giấy tờ trên đều bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể như sau:

Giấy đăng ký xe

            - Đối với ô tô và các xe tương tự xe ô tô:

                        + Không có Giấy đăng ký xe: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

                        + Không mang theo Giấy đăng ký xe: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

            - Đối với xe mô tô, xe gắn máy:

                        + Không có Giấy đăng ký xe: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

                        + Không mang theo Giấy đăng ký xe: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Giấy phép lái xe

            - Đối với xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô:

                        + Không có Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

                        + Không mang theo Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

            - Đối với xe mô tô, xe gắn máy:

                        + Không có Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

                        + Không mang Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

            - Xe ô tô:

                        + Không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

                        + Không mang Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

            - Xe máy kéo (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc):

                        + Không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

                        + Không mang theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

            - Đối với xe ô tô:

                        + Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

            - Đối với xe mô tô, xe gắn máy:

                        + Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

__________________________________

🔷 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – PTI

️ Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà HAREC - Số 4A Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

️ Website: www.pti.com.vn

️ Hotline: 190054 54 75

️ Link Zalo PTI: https://zalo.me/2472550680073977175

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN