Gian lận để trục lợi bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu đồng

Từ 10/5, tổ chức hoặc cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng, nếu có hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm khi số tiền chiếm đoạt dưới 20 triệu đồng hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng. Đây là quy định có trong Nghị định 48 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Các hành vi thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật; giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm; tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ trường hợp luật quy định khác.

Công ty bán hàng đa cấp phải có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên

Cũng từ tháng 5, Nghị định 40 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cũng sẽ có hiệu lực.

Theo Nghị định này, các tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng những điều kiện sau: là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên; có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định…

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI