Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp quý 4/2011 so với cùng kỳ năm trước