Giải đáp bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Trong các loại hình bảo hiểm thì bảo hiểm phi nhân thọ được nhận định là một trong những loại hình bảo hiểm được nhiều người sử dụng. Là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Bạn đã thực sự hiểu bảo hiểm phi nhân thọ là gì và những đặc điểm của loại hình bảo hiểm này hay chưa?

1. Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm mà Công ty bảo hiểm sẽ cam kết trả cho một số tiền thỏa thuận khi có sự kiện bất ngờ xảy ra (thỏa các điều kiện trong quy định đề ra), có liên quan đến sức mạng con người.

Trong khi đó bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm cung cấp các nghiệp vụ thương mại khác bên ngoài bảo hiểm nhân thị, qua đó công ty bảo hiểm sẽ cam kết chi trả, bồi thường cho những cá nhân người mua/nhận bảo hiểm có những vấn đề tổn thất về vật chất, cơ thể, tai nạn con người.

Đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ đó là một loại hình dịch vụ đặc biệt, một lời cam kết bên Công ty bảo hiểm đề ra, hứa sẽ thực hiện với khách hàng. Khách hàng mua bảo hiểm và đóng phí để có thể nhận được những cam kết bồi thường lớn khi gặp vấn đề, hoặc nhận lại tiền đã đóng trong tương lai.

Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ:

  • Bảo hiểm tài sản.
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
  • Bảo hiểm con người phi nhân thọ.

2. Đặc điểm bảo hiểm phi nhân thọ

3. Tại sao nên mua bảo hiểm phi nhân thọ

Loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mang nhiều ý nghĩa về mặt lợi ích, có thể kể đến:

– Đề phòng rủi ro về thiên tai, bão lũ, động đất, hạn hán…

– Những rủi ro do sự tiến bộ của khóa học kĩ thuật ngày nay, có thể gây ra những tai nạn bất ngờ khi lao động, di chuyển…

– Rủi ro từ môi trường xã hội như trộm cắp, cướp giật, giết người cướp của…

4. Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, người được hưởng bảo hiểm sẽ nhận được những lợi ích sau:

– Người tham gia bảo hiểm được trợ cấp, bồi thường những thiệt hại do rủi ro bất ngờ gây ra nằm trong phạm vi bảo hiểm quy định để có thể hồi phục, ổn định, bù đắp cho những chi phí đã đóng trong thời gian mua bảo hiểm.

– Người tham gia có thể đóng góp mọt số phí tạo thàng nguồn quỹ bảo hiểm lớn ngoài chi trả, bồi thường…

– Bảo hiểm thương mại mang lại tích lũy cho ngân sách.

– Bảo hiểm được dùng đề phòng ngừa những trường hợp tai nạn xảy ra, hạn chế được hậu quả và thiệt hại.

– Chỗ dựa tinh thần cho mọi người, mọi tổ chức để họ yên tâm trong cuộc sống,  thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút nguồn lao động nhất định, góp phần giảm bớt tình trạng thất nghiệp trong xã hội.

Bảo hiểm phi nhân thọ là một trong những loại hình bảo hiểm mang lại rất nhiều lợi ích đặc biệt, giúp nhiều người có được những cơ hội để hỗ trợ, bù đắp những khoản phí phát sinh khi rủi ro xảy ra. Những giải đắp cho thắc mắc bảo hiểm phi nhân thọ là gì phần nào giúp ích cho bạn được những kiến thức khi muốn chọn mua bảo hiểm được thuận lợi hơn.

– Hợp đồng của bảo hiểm phi nhân thọ là hợp đồng có thời hạn, thường từ 1-2 năm hoặc ngắn hơn.

– Chỉ khi có rủi ro xảy ra trong thời gian bảo hiểm còn hiệu lực thì chi phí bồi thường mới được thực hiện.

– Phí bảo hiểm nhân thọ được tính dựa trên thời hạn bảo hiểm, phí theo năm sẽ được đóng 1 lần hoặc chia cho từng tháng, khi đến năm tiếp theo sẽ được đóng tiếp. Nếu mở rộng thêm các đặc điểm rủi ro khác trong bảo hiểm, phí bảo hiểm sẽ được tăng lên và ngược lại.

– Những loài hình dịch vụ như tài sản, trách nhiệm dân sự giữa người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thứ 3 liên quan đều có những mối quan hệ về quyền lợi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại.