Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Tôi là cán bộ công chức cấp xã từ năm 2000 đến nay, hiện mức lương được hưởng là 650 ngàn đồng/tháng. Tôi muốn nghỉ thôi việc và tự đóng bảo hiểm tiếp có được không và nộp tại đâu số tiền phải nộp hàng tháng là bao nhiêu? (Hoàng Văn Cường, Email: hoangkimcuongls@yahoo.com.vn)

Trả lời: 

Thứ nhất, đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện:

Tại Điều 2 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 Hướng dẫn quy định của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện thì: “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Nghị định này là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng;

2. Cán bộ không chuyên trách cấp xã.

3. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã.

4. Người lao động tự tạo việc làm.

5. Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.

6. Người tham gia khác”.

Như vậy, nếu bạn thuộc đối tượng trên thì bạn được tham gia BHXH tự nguyện.

Thứ hai, về mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện:

Tại khoản 1 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức đóng và phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động như sau:

“Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội được thay đổi tuỳ theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung”.

Thứ ba, về thủ tục tham gia bảo hiểm tự nguyện:

Tại khoản 1 Điều 34 Nghị định190/2007/NĐ-CP quy định: “ Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp tờ khai cá nhân cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú”. Như vậy về thủ tục, bạn liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú mang theo CMND, sổ hộ khẩu, tờ khai tham gia BHXH theo mẫu và đăng ký mức đóng BHXH tự nguyện.