Cách lựa chọn bảo hiểm ô tô tốt nhất

  • Tìm hiểu về nhiều công ty bảo hiểm: Nên so sánh bảng giá bảo hiểm ô tô của 3 công ty khác nhau, bạn cần tỉnh táo để tìm hiểu các thủ tục giải quyết khi xảy ra sự cố của công ty đó, sự uy tín trên thị trường. Bạn có thể tham khảo người thân có kinh nghiệm đã sử dụng ô tô và bảo hiểm ô tô là điều cần thiết.
  • Dịch vụ chuyên nghiệp: Công ty bảo hiểm ô tô có gara uy tín và thuận tiện cho việc đi lại, sửa chữa, dịch vụ cứu hộ 24/24h, đội ngũ nhân viên giải quyết bồi thường chuyên nghiệp, tận tâm.
  • Lựa chọn mức khấu trừ cao: Thông thường ở Việt Nam, mức miễn thường là 200.000 đồng, nếu tăng lên 1.000.000 đồng, bạn có thể tiết kiệm phí được 20 - 30%, tuy nhiên không phải công ty bảo hiểm ô tô nào cũng có lựa chọn tăng mức miễn thường.
  • Mua bảo hiểm kết hợp theo nhóm: Khi mua bảo hiểm hộ gia đình, bảo hiểm chăm sóc y tế và bảo hiểm ô tô tại cùng một công ty bảo hiểm ô tô uy tín, thường bạn sẽ nhận được mức chiết khấu/giảm giá nhất định.