Các cơ quan quản lý bảo hiểm sử dụng công nghệ blockchain để thiết lập nền tảng bảo hiểm xe cơ giới trực tuyến

[Tin Quốc Tế] Liên đoàn các Công ty Bảo hiểm Hồng Kông (HKFI) đang trong quá trình tạo ra một nền tảng điện tử trên blockchain có thể ghi lại và theo dõi dữ liệu liên quan đến bảo hiểm xe cơ giới tại vùng lãnh thổ này.

Theo ông James Lau, Thư ký Cục Quản lý Tài chính và Kho bạc Hồng Kông, việc sử dụng công nghệ blockchain sẽ giúp ngành bảo hiểm xe cơ giới Hồng Kông phát triển.
 

Ông nói: “Việc sử dụng công nghệ blockchain có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và cho phép doanh nghiệp bảo hiểm có thể truy cập dữ liệu dễ dàng, an toàn, kịp thời và chính xác. Về vấn đề này, tôi vui mừng lưu ý rằng HKFI đang phát triển một nền tảng e-blockchain cho bảo hiểm xe cơ giới. Tôi khuyến khích ngành bảo hiểm tiếp tục dành nhiều nguồn lực để phát triển Insurtech. ”

Ông cũng nói, “Công nghệ tài chính đang cách mạng hóa ngành dịch vụ tài chính toàn cầu, và ngành bảo hiểm cũng không phải là ngoại lệ. Việc sử dụng phân tích dữ liệu lớn có thể giúp các công ty bảo hiểm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và thị trường”.

Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Hồng Kông (IA) đã chủ động thúc đẩy việc áp dụng FinTech vào ngành bảo hiểm ở đặc khu này. Tháng 9/2017, IA đã cho ra mắt kỹ thuật Sandbox (kỹ thuật bảo mật có tác dụng cô lập các ứng dụng, ngăn chặn các phần mềm độc hại) để hỗ trợ việc chạy thử các ứng dụng Insurtech.

IA cũng đã triển khai khung Fast Track thử nghiệm, nhằm mục đích đẩy nhanh các ứng dụng được ủy quyền mới để thực hiện kinh doanh bảo hiểm thông qua việc sử dụng các kênh phân phối kỹ thuật số độc quyền.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN – PTI