Bị tai nạn lao động có được bồi thường tổn thất tinh thần?

Ông Cao Văn Hoàng (Thọ Xuân, Thanh Hoá) hỏi: Con trai tôi đi làm cho chủ lò gạch, bị máy đùn gạch cuốn nát cánh tay phải. Xin hỏi con tôi được bồi thường như thế nào? Có người nói con tôi còn có thể được bù đắp tổn thất tinh thần, có đúng vậy không?

Theo phản ánh của ông thì trường hợp con trai ông là bị tai nạn lao động. Theo quy định tại Điều 107- Bộ luật Lao động, khi người lao động bị tai nạn lao động thì trách nhiệm đầu tiên của người sử dụng lao động là phải chịu toàn bộ chi phí từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong. Nếu con ông làm việc có hợp đồng và có được đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì được hưởng chế độ BHXH, nếu không thì người sử dụng lao động phải trả một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ BHXH. Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải bồi thường, căn cứ vào tỷ lệ thương tật. Ông cần yêu cầu cho con ông đi giám định y khoa để xếp hạng thương tật, vì đó là căn cứ  để xác định mức bồi thường.

Trường hợp bị thương tật do tai nạn lao động thì không có khoản bù đắp tổn thất tinh thần vì đây là quan hệ lao động, được quy định trong Bộ luật Lao động. Quy định về bù đắp tổn thất tinh thần áp dụng trong trường hợp  bị xâm hại về sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

(Luật sư Nguyễn Hữu Cường, Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn). 
Cty Luật TNHH lê và Liên danh