Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự gia tăng mật độ dân cư lớn hàng năm tại các thành phố lớn luôn là tâm điểm nóng, kéo theo sự xuất hiện ồ ạt các khu chung cư, nhà ở xã hội. Theo quy định của pháp luật, tất cả các nhà chung cư, nhà tập thể phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư để đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ.

 

Theo mục 6 Phụ lục 1 Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định đối tượng nhà chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm: Nhà ở tập thể, nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở đó phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Đối với cơ sở trong đó có nhiều hộ như nhà tập thể, nhà chung cư hoặc trong một cơ sở mà có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, thì trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung (sau đây gọi chung là người đại diện).

Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Đối với gói bảo hiểm nhà chung cư của bảo hiểm PTI, khi không may xảy ra sự cố, khách hàng sẽ được bồi thường cho những tổn thất, thiệt hại về vật chất đối với ngôi nhà được bảo hiểm các rủi ro cháy nổ do:

+ Chập điện từ đường dây điện hoặc từ các thiết bị điện, điện tử trong Ngôi nhà được bảo hiểm;

+ Rò rỉ khí đốt từ bình gas, từ bồn chứa biogas;

+ Nổ bình gas (bao gồm cả bình gas du lịch), nổ hầm/bồn chứa biogas, nổ ắc quy;

+ Cháy lan từ một vụ cháy ngoài địa điểm được bảo hiểm; hành động ác ý, cố tình gây cháy.

Các gói quyền lợi được PTI đóng gói đa dạng, phong phú phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng; Quy trình giải quyết bồi thường minh bạch, nhanh chóng và chính xác. Hiện nay, Bảo hiểm PTI là nhà bảo hiểm cho các chung cư số 1 thị trường, được các nhà đầu tư, ban quản lý dự án tin dùng.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI