Bà Lưu Phương Lan.

Bà Lưu Phương Lan.

Giám đốc Quản lý Sản phẩm và Đầu tư

Bà Lưu Phương Lan có 22 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Bà gia nhập PTI từ năm 2000 và đã được bổ nhiệm giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng như Giám đốc ban Bảo hiểm Con người, Giám đốc ban Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật. Tháng 8/2016, bà chính thức được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc.

In Trang