Bà Bùi Thanh Hiền

Bà Bùi Thanh Hiền

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Bùi Thanh Hiền là Cử nhân kinh tế, kế toán Đại học Tài chính Kế toán. Hiện bà đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần COKYVINA.

In Trang