5 bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ mùa hè

  • BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP. Viêm đường hô hấp trên được chia thành 2 loại: viêm đường hô hấp trên cấp tính và viêm đường hô hấp trên mạn tính. ... 
  • BỆNH CHÂN – TAY – MIỆNG. Bệnh tay chân miệng do vi trùng đường ruột Ente'virus (E71) và Coxcakieruses gây nên. ... 
  • BỆNH THỦY ĐẬU. ... 
  • SỐT VIRUS. ... 
  • TIÊU CHẢY. ... 
  • VỆ SINH. ... 
  • DINH DƯỠNG. ... 
  • VẬN ĐỘNG.
Là những bệnh mà trẻ rất hay mắc phải mùa hè