Những lý do khiến quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm chậm trễ

Khách hàng không nộp đủ tài liệu cần thiết và cung cấp thông tin không đầy đủ có thể khiến quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm chậm trễ.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng thường tìm cách yêu cầu bồi thường nhanh chóng để được khôi phục tài chính. Đôi khi, họ cũng có thể gặp khó khăn khi chờ đợi trả phí hoặc những khâu liên quan. Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất từ khách hàng dẫn đến sự chậm trễ trong giải quyết yêu cầu bảo hiểm.

Không nộp đủ tài liệu cần thiết

Khó khăn lớn nhất đối với người được bảo hiểm là hiểu, sắp xếp và nộp tất cả tài liệu cần thiết để xử lý yêu cầu bồi thường. Một số khiếu nại bị trì hoãn vì điều này và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là hiểu rõ các yêu cầu thực tế của công ty bảo hiểm. Đôi khi, mọi người thường gửi các biểu mẫu chưa điền hoặc điền không đầy đủ nên dẫn đến sự chậm trễ.

Không cung cấp thông tin đầy đủ

Khách hàng kê khai trung thực và đầy đủ là điều cần thiết cho các công ty bảo hiểm. Tại thời điểm thực hiện chính sách và trong khi gửi yêu cầu, mọi thứ sẽ tạm dừng ngay khi công ty phát hiện ra thông tin được cung cấp là sai hoặc không đầy đủ. Hãy đảm bảo bạn không che giấu thông tin quan trọng liên quan đến chính sách mua hàng hoặc yêu cầu bồi thường.

Không hợp tác với người khảo sát, điều tra viên

Để chứng minh khiếu nại, trong một số trường hợp, các công ty bảo hiểm sẽ chỉ định một chuyên gia khảo sát hoặc một điều tra viên. Người được bảo hiểm nên gặp người khảo sát lập tức và cung cấp tất cả tài liệu cần thiết để tránh chậm trễ. Mặt khác, nếu chậm trễ có thể tạo ra hai vấn đề là trì hoãn yêu cầu bồi thường và điều tra viên sẽ nảy sinh nghi ngờ về lý do người được bảo hiểm lại trì hoãn quá trình này.

Nếu đã đáp ứng tất cả điều trên, các trường hợp yêu cầu bồi thường vẫn bị trì hoãn và không rõ lý do, người được bảo hiểm nên đẩy nhanh bằng cách nhờ đại diện của mình tìm hiểu chính xác về điểm nghẽn. Các đại lý bảo hiểm sẽ có thể xác định chắc chắn trạng thái thời gian thực của yêu cầu bồi thường.

Hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ cung cấp quyền truy cập hệ thống cho khách hàng. Do đó, khách hàng có thể biết trạng thái, lý do chậm trễ trong khiếu nại và tìm ra giải pháp cho vấn đề tương tự. Bên mua bảo hiểm cũng nên duy trì liên lạc với các bên liên quan trong quá trình khiếu nại, gồm công ty, điều tra viên, khảo sát viên...

(Theo Vnexpress.net)