Bà Lưu Phương Lan.

Bà Lưu Phương Lan.

Giám đốc Quản trị hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm

Bà Lưu Phương Lan tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế tại trường Học viện Tài chính. 
Bà Lan có 22 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Bà gia nhập PTI từ năm 2000 và đã được bổ nhiệm giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng như Giám đốc ban Bảo hiểm Con người, Giám đốc ban Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật. Tháng 8/2016, bà chính thức được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc. 
Bà Lan giữ vị trí Giám đốc Quản trị hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm từ ngày 25/07/2023.

In Trang