VNDirect nâng tỷ lệ sở hữu tại PTI lên 18,68%

Với việc mua thành công 850 nghìn cổ phiếu PTI trong ngày 31/8/2017, VNDirect đã nâng mức sở hữu của mình tại Bảo hiểm Bưu điện lên 18,68%.

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect đã thực hiện mua thành công 850 nghìn cổ phiếu PTI của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trong ngày 31/8/2017.

Trước giao dịch, VNDirect là cổ đông lớn nắm giữ gần 14,2 triệu cổ phiếu PTI, tương đương 17,62% vốn cổ phần. Sau khi thực hiện giao dịch thành công, VNDirect đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 18,68%.

Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT của VNDirect hiện đang là Uỷ viên HĐQT của PTI và không sở hữu cổ phiếu PTI nào.
 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/9, thị giá cổ phiếu PTI đang ở mức 23.500 đồng/cp. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình trong 10 phiên gần nhất là 87,8 nghìn cổ phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù doanh thu từ hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng nhưng do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PTI chỉ đạt gần 52 tỷ đồng, giảm hơn 30% cùng kỳ và đạt 34% kế hoạch năm.

Tính đến hết 30/6/2017, tổng tài sản của PTI đạt 4.103 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20% lên 2.375 tỷ đồng; trong khi đó đầu tư tài chính dài hạn giảm 35% chỉ còn 774 tỷ đồng.

Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 3.457 tỷ đồng tăng 9,7% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 152,8 tỷ đồng, tỷ lệ phân chia cổ tức theo kế hoạch là 12%.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI