TI tiếp tục được lựa chọn bảo hiểm cho VINASAT – 1 và 2

​ Ngày 14/5/2015, PTI tiếp tục được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho VINASAT-1 va VINASAT 2 giai đoạn 2015 - 2016. PTI tiếp tục liên danh bảo hiểm với Bảo hiểm Bảo Việt trong hợp đồng quan trọng này.

Lễ ký tái tục hợp đồng đã đươc tổ chức tại Trụ sở chính Công ty Viễn Thông Quốc tế ngày 14/05/2015 với sự tham dự của ông Đỗ Ngọc Bình – Chủ tịch  HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam kiêm Chủ tịch danh dự của PTI cùng lãnh đạo cao cấp của Công ty Viễn thông Quốc tế, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt. 

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Liên danh Bảo hiểm Bảo Việt và PTI được tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT  1 và năm thứ 3 cho vệ tinh VINASAT 2 trong quá trình phóng và hoạt động trên quỹ đạo. 

Vệ tinh VINASAT-2 cùng với VINASAT-1 tạo thành một hệ thống các vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và rủi ro giữa các vệ tinh, góp phần tăng cường an toàn, ổn định trong quá trình cung cấp dung lượng vệ tinh cho khách hàng. Hệ thống sẽ củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
 
 
Đại diện PTI, Bảo Việt và VNPT-I ký kết hợp đồng bảo hiểm