THÔNG TIN TRONG NĂM 2014

Ra mắt trung tâm bán hàng trực tuyến

  • Ra mắt Trung tâm bán hàng trực tuyến 
  •  Hợp tác với Trường Hải Thaco.
  •  PTI News ra đời.
  •  Doanh số bán lẻ đứng thứ 2 thị trường Lào.
  •  30 đơn vị thành viên.
  •  Top 2 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất thị trường về xe cơ giới.
  •  Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
  •  Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động do Thủ tướng chính phủ ban tặng.