THÔNG TIN TRONG NĂM 2013

PTI kết hợp cùng Maritime Bank ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm M-Homecare và M-Auto.

  • Kết hợp với Maritime Bank ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm M-Homecare và M-Auto.
  •  Tổng doanh thu bảo hiểm đạt 1527 tỷ đồng.
  • Top 100 Sao vàng Đất Việt.
  •  Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng tiêu biểu nhất Việt Nam lần 2.
  •  Huân chương Lao động hạng Nhì.