THÔNG TIN TRONG NĂM 2012

PTI chính thức là nhà bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT-1

  • Ký kết hợp đồng bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT-1.
  •  28 đơn vị thành viên.
  •  Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng tiêu biểu nhất Việt Nam.
  •  Ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhà tư nhân Phúc An Gia.