Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng PTI Thủ Đô

Thay đổi địa điểm văn phòng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Ngày 20 tháng 09 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký công văn số 10054/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thay đổi địa điểm, cụ thể như sau:
(1) Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô:

  • Địa điểm cũ: Tầng 5,6 Toà nhà số 69 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

  • Địa điểm mới: Phòng 2, Tầng 8, toà nhà TTG Tower, số 174 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.