Thông báo bồi thường tập trung bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Phúc An Sinh

Đến ngày 01/03/2022, Trung tâm Bồi thường Bảo hiểm Con người PTI tại 02 khu vực miền Bắc và miền Nam tiếp nhận và xử lý 100% hồ sơ bồi thường cho các sản phẩm:

          ✅ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

          ✅ Phúc An Sinh

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến:

          ➡️ Bảo lãnh viện phí

          ➡️ Tư vấn quyền lợi bảo hiểm

          ➡️ Hồ sơ bồi thường

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua tổng đài tư vấn để được giải đáp:

          ☎️ Miền Bắc: 0912 040 757

          ☎️  Miền Nam: 0908 488 299

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN