Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự báo tăng 11% năm nay

CTCK BIDV (BSC) có báo cáo ngành bảo hiểm, dự báo ngành bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhờ tăng trưởng kinh tế vĩ mô ổn định. BSC nhận định Việt Nam vẫn là nước có nhiều tiềm năng tăng trưởng cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ vì 3 lý do.
Thứ nhất, cơ cấu dân số trẻ và thu nhập tăng trưởng trung bình 7%/năm. Thứ hai, tỷ lệ sử dụng bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp (1,3% so với mức 3 - 4% trong khu vực thị trường đang phát triển). Thứ ba, phí bảo hiểm nhân thọ/người ở mức thấp (21 USD/người so với 70 USD/người tại thị trường đang phát triển). 
ivs-1-png-4935-1582191205.png
BSC kỳ vọng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tăng 11% trong năm 2020. 
Theo BSC, Việt Nam tiếp tục giữ vững nền kinh tế ổn định dù tốc độ tăng trưởng chậm lại, tuy nhiên vẫn sẽ giữ ở mức cao so với khu vực và thế giới. Tăng trưởng GDP dự báo khoảng 6,5%- 6,6% đóng góp chính từ tiêu dùng cá nhân và đóng góp từ khối FDI, CPI ở mức 3,5%.
Nguồn: BSC
Năm 2019, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 11,6%. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 20/12, doanh thu phí gốc ngành bảo hiểm đạt mức 109.871 tỷ đồng, tăng 20%, trong đó doanh thu phí gốc bảo hiểm phi nhân thọ đạt 52.132 tỷ, tăng 11,6%. Xét về thị phần, Bảo Việt hiện đứng vị trí số một với 22% thị phần, theo sau là PVI (15,2%) và PTI (10,1%). Các doanh nghiệp khác chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 5%.
 
Theo Người đồng hành