Thể lệ: Hành trình bình an - Muôn vàn quà tặng

Hành trình bình an – Muôn vàn quà tặng

1. Tên chương trình khuyến mại: Hành trình bình an – Muôn vàn quà tặng

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Bảo hiểm vật chất xe ô tô

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02.11.2015 đến hết 30.01.2016

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Thẻ cào trúng thưởng

6. Đối tượng khách hàng: Khách hàng mua Bảo hiểm vật chất xe ô tô tại PTI thỏa mãn các điều kiện của chương trình.

7. Cơ cấu giải thưởng
 
8. Nội dung và thể lệ chi tiết

8.1. Cách thức tham dự

Khách hàng mua Bảo hiểm Vật chất xe tại PTI thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:
- Khách hàng là Chủ xe trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
-  Mức phí đối với 01 GCNBH từ 8 triệu đồng trở lên (mức phí đã bao gồm VAT).
-  Ngày cấp GCNBH: trong thời gian từ 00h ngày 02/11/2015 đến 24h ngày 30/01/2016.
-  Ngày thanh toán phí bảo hiểm: trong thời gian từ 00h ngày 02/11/2015 đến 24h ngày 15/02/2016.
- Thời hạn bảo hiểm: từ 01 năm trở lên
-  Khách hàng chỉ được tặng quà sau khi đã nộp đầy đủ phí cho PTI.
- Loại trừ: xe taxi, xe đầu kéo, xe khách
Khách hàng sẽ được nhận 01 thẻ cào/ 01 giấy chứng nhận bảo hiểm từ nhân viên PTI khi nhân viên PTI cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng.

8.2 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

- Thẻ cào trúng thưởng hợp lệ là thẻ cào do PTI phát hành, không bị rách rời, chắp vá, không bị cạo sửa tẩy xóa, phần kiểm soát không bị cào.
- Tổng số thẻ cào xác định trúng thưởng PTI phát hành trong thời gian khuyến mại là 17.217.

8.3. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng

- Khách hàng trúng thưởng túi thơm khi cào xuất hiện dòng chữ “Chúc mừng Quý khách trúng Túi thơm”.
- Khách hàng trúng thưởng tấm chắn nắng khi cào xuất hiện dòng chữ “Chúc mừng Quý khách trúng Tấm chắn nắng”.
- Khách hàng trúng thưởng sạc pin dự phòng khi cào xuất hiện dòng chữ “Chúc mừng Quý khách trúng Sạc pin dự phòng”.
- Khách hàng trúng thưởng bơm lốp điện khi cào xuất hiện dòng chữ “Chúc mừng Quý khách trúng Bơm lốp điện”.
- Khách hàng trúng thưởng Iphone6 khi cào xuất hiện dòng chữ “Chúc mừng Quý khách trúng Iphone6”.

8.4. Thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng

- Khách hàng cào trúng thì liên hệ tới số điện thoại 1900 54 54 75 nơi cung cấp dịch vụ khuyến mại để thông báo trúng thưởng, nhận hướng dẫn về thời gian, thủ tục, địa điểm nhận thưởng.
- Khách hàng nhận thưởng tại nơi sử dụng dịch vụ khuyến mại
- Thủ tục nhận quà:
+ Xuất trình giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm hợp lệ do PTI cung cấp
+ Xuất trình chứng minh thư, giấy ủy quyền (nếu có)
- Thời gian trao quà bắt đầu từ thời điểm bắt đầu chương trình khuyến mại và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Nếu hết thời hạn này mà người trúng thưởng hợp lệ không làm thủ tục nhận giải thưởng thì khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng, PTI sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng.

8.5 Các quy định khác

- PTI không phải nhà cung cấp các hàng hóa được sử dụng làm quà tặng trong chương trình. Các sản phẩm này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhcung cấp đó quy định. Các sản phẩm đó không được PTI chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất kỳ sản phẩm nào vào chương trình khuyến mại này cũng sẽ không được hiểu là PTI xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm đó.
Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến các sản phẩm này, khách hàng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
- PTI có quyền từ chối trao quà tặng cho bất kỳ khách hàng nào mà PTI cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Thể lệ của chương trình.
- Người trúng giải sẽ phải chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.
- PTI được phép sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng giải cho các hoạt động truyền thông cho chương trình.
- Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các nội dung trong Thể lệ của chương trình.
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN PTI