Thể lệ giờ vàng bảo hiểm tháng 9

Giảm phí tới 5 triệu và giảm 30% khi khách hàng tham gia bảo hiểm ô tô và bao hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến trong chương trình Giờ vàng bảo hiểm ngày 9/9/2016 tại www.epti.vn

Giảm phí tới 5 triệu và giảm 30% khi khách hàng tham gia bảo hiểm ô tô và bao hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến trong chương trình Giờ vàng bảo hiểm ngày 9/9/2016 tại www.epti.vn
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo - Giờ Vàng Bảo hiểm - 30%

1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI

2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn

3. Thời gian áp dụng: từ 9h00 đến 18h00 ngày 9/9/2016

4. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng:

• Bảo hiểm vật chất xe ô tô – Vip AutoCare

• Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

5. Mức ưu đãi

Với 50 đơn bảo hiểm ô tô trực tuyến đầu tiên được hoàn thành trên trang.

• Giảm 5 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 22 triệu/ xe

• Giảm 4 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 17 triệu/ xe

• Giảm 3 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 13 triệu/ xe

Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng ưu đãi được áp dụng hết hoặc hết thời gian của chương trình.Ưu tiên theo thứ tự thời gian hoàn thành đơn hàng và thanh toán online trên webiste

Với các đơn bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: giảm 30% phí bảo hiểm

Lưu ý:

- Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT

- Áp dụng với xe ô tô lần đầu tham gia bảo hiểm PTI

- Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 18h00 ngày 9/9/2016.

- Khi tham gia chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 8 sẽ không tham gia các chương trình khuyến mại nào khác đang áp dụng trên trang

- Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn

- Chương trình sẽ kết thúc khi lượng voucher được sử dụng hết hoặc hết thời gian diễn ra chương trình.
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN PTI