Thể lệ Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 7

50 khách hàng may mắn sẽ nhận được mức giảm phí Bảo hiểm ô tô trực tuyến  tới 5 triệu của chương trình Giờ Vàng Bảo hiểm  khi tham gia Giờ vàng bảo hiểm trong ngày 8/7/2016 tại www.epti.vn

50 khách hàng may mắn sẽ nhận được mức giảm phí Bảo hiểm ô tô trực tuyến  tới 5 triệu của chương trình Giờ Vàng Bảo hiểm  khi tham gia Giờ vàng bảo hiểm trong ngày 8/7/2016 tại www.epti.vn
 1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI

2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn

3. Thời gian áp dụng: từ 9h00 đến 18h00 ngày 8/7/2016

4. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng: 

Bảo hiểm vật chất xe ô tô – Vip Auto Care

5. Mức ưu đãi 

Giảm 5 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 22 triệu/ xe 
Giảm 4 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 17 triệu/ xe 
Giảm 3 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 13 triệu/ xe 
Tổng lượng voucher giảm phí áp dụng cho  tất cả các mức: 50 voucher.

Ưu tiên theo thứ tự thời gian hoàn thành đơn hàng và thanh toán online trên webiste

Lưu ý:
- Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT

- Áp dụng với xe ô tô lần đầu tham gia bảo hiểm PTI

- Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 18h00 ngày 8/7/2016.

- Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn

- Chương trình sẽ kết thúc khi lượng voucher được sử dụng hết hoặc hết thời gian diễn ra chương trình.
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN PTI