Thể lệ giờ vàng bảo hiểm tháng 4

Giờ Vàng Bảo Hiểm Tháng 4 mang lại những quà tặng lớn nhất đến từ Master Card và PTI dành tặng khách hàng tham gia bảo hiểm trực tuyến trên epti.vn

Giờ Vàng Bảo Hiểm Tháng 4 mang lại những quà tặng lớn nhất đến từ Master Card và PTI dành tặng khách hàng tham gia bảo hiểm trực tuyến trên epti.vn
 


1.  Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI

2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn

3. Thời gian áp dụng: từ 9h00 đến 21h00 ngày 15/4/2016,

4.  Sản phẩm bảo hiểm áp dụng 

- Bảo hiểm vật chất xe ô tô.

- Bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế.

- Bảo hiểm nhà – PTI Home Care.

5. Mức ưu đãi

Bảo hiểm vật chất toàn diện ô tô:
-  Giảm 4 triệu đồng/ xe cho 100 xe đầu tiên tham gia bảo hiểm vật chất ô tô có mức phí ban đầu lớn hơn hoặc bằng 15 triệu đồng

-  Giảm 3 triệu đồng/xe cho 100 xe đầu tiên tham gia bảo hiểm Vật chất ô tô có mức phí ban đầu lớn hơn hoặc bằng 10 triệu đồng

- Giảm 2 triệu đồng/xe cho 100 xe tiếp theo tham gia bảo hiểm Vật chất ô tô có mức phí ban đầu lớn hơn hoặc bằng 8 triệu đồng

- Tặng pin sạc dự phòng cho 100 chủ thẻ Master đầu tiên thanh toán online bằng thẻ Master Card trong thời gian diễn ra chương trình.

Bảo hiểm du lịch và bảo hiểm nhà:  giảm giá 40%
Lưu ý:
* Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 21h00 ngày 15/4/2016.

* Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn

* Mã giảm  sẽ được lấy tại bước 2 của quy trình tính phí và được trừ trực tiếp vào giá trị của đơn bảo hiểm

* Mức ưu đãi với sản phẩm Bảo hiểm Vật Chất xe ô tô chỉ áp dụng trong trường hơp sau:

- Phí bảo hiểm trong chương trình đã bao gồm 10% VAT

- Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho xe lần đầu tiên tham gia bảo hiểm tại PTI.

- Quà tặng là Pin sạc dự phòng sẽ được trao trực tiếp tại địa bàn Hà Nội hoặc  Thành Phố Hồ Chi Minh, các địa bàn còn lại sẽ được PTI chuyển phát nhanh theo địa chỉ người nhận sau khi việc cấp đơn Bảo hiểm xe  được hoàn tất.

-Chương trình quà tặng sẽ kết thúc khi 100 pin sạc dự phòng đã được trao hết cho chủ thể Master Cards.

- Các xe tham gia bảo hiểm trong chương trình sẽ được cấp đơn từ ngày 19/4/2016 sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN PTI