Thể lệ Giờ Vàng Bảo hiểm tháng 12 -Online Friday

Giảm 50% lên đến 15 triệu phí bảo hiểm vật chất ô tô cho khách hàng tham gia Giờ vàng Bảo hiểm tháng 12 vào thứ 6 ngày 4/12/2015. Chương trình ưu đãi đặc biệt kết hợp giữa Giờ Vàng Bảo Hiểm định kỳ của PTI và Ngày mua sắm trực tuyến 2015 do cục thương mại điện tử tổ chức

Giảm 50% lên đến 15 triệu phí bảo hiểm vật chất ô tô cho khách hàng tham gia Giờ vàng Bảo hiểm tháng 12 vào thứ 6 ngày 4/12/2015. Chương trình ưu đãi đặc biệt kết hợp giữa Giờ Vàng Bảo Hiểm định kỳ của PTI và Ngày mua sắm trực tuyến 2015 do cục thương mại điện tử tổ chức
 


Giờ vàng bảo hiểm trực tuyến PTI - Bảo hiểm ô tô

1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI

2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn

3. Thời gian áp dụng: từ 0h00 đến 24h00 ngày 4/12/2015

4. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng

- Bảo hiểm vật chất xe ô tô. Tính phí bảo hiểm TẠI ĐÂY
- Bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế. Tính phí bảo hiểm TẠI ĐÂY
- Bảo hiểm nhà – PTI Home Care. Tính phí bảo hiểm TẠI ĐÂY

5. Mức ưu đãi

- Bảo hiểm vật chất toàn diện ô tô

STT    Mức giảm    Số lượng
1    Giảm phí 50%    10 xe đầu tiên
2    Giảm phí 40%    40 xe tiếp theo
3    Giảm phí  30%    100 xe tiếp theo
4    Giảm phí 20%    100 xe tiếp theo
- Bảo hiểm du lịch và bảo hiểm nhà:  giảm giá 40%

Lưu ý:
  • Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  0h00 đến 24h00 ngày 4/12/2015.
  •  Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn
  •  Mã giảm giá  sẽ được xuất trực tiếp vào bước 2 của quy trình tính giá và được trừ trực tiếp vào giá trị của đơn bảo hiểm
  •  Khi tham gia chương trình online friday tháng 12 thì sẽ không áp dụng các chương trình ưu đãi khác của PTI.
  •  Mức ưu đãi với sản phẩm Bảo hiểm Vật Chất xe ô tô chỉ áp dụng trong trường hơp sau:
o Phí bảo hiểm trước giảm tối thiểu 8 triệu đồng ( đã bao gồm 10% VAT)
o Khách hàng tham gia chương trình giờ vàng bảo hiểm sẽ không được tham gia các chương trình khác của PTI
o Mức giảm giá theo giá trị không quá 15 triệu/ 1 xe.
o Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho xe lần đầu tiên tham gia bảo hiểm tại PTI
BẢO HIỂM PTI